Clicky

Archive for juni, 2015

Social Learning met Curatr als tool voor organisatieontwikkeling (Deel 2)

Social Learning met Curatr als tool voor organisatieontwikkeling (Deel 2)

Onze vorige blog over ons onderzoek naar de relatie tussen social learning en organisatieontwikkeling sloten we af met ons conceptueel model en de onderzoeksvragen. Door het voeren van drie interviews en het uitzetten van vragenlijsten bij twee organisaties hebben we ons model kunnen toetsen. We hebben de onderzoeksvraag ‘Wat is de relatie tussen social learning, gebruikmakend van het platform Curatr, en organistieontwikkeling?’ aan de hand van de deelvragen a) ‘Op welke manier helpt social learning, gebruikmakend van Curatr, om acties die leiden tot een verhoogde medewerkersbetrokkenheid te implementeren?’ en b) ‘Op welke manier stimuleert social learning, gebruikmakend van Curatr, kennisdeling die leidt tot een verhoogde medewerkersbetrokkenheid?’ kunnen beantwoorden. We hebben […]

Geplaatst in: Blogs, Home
AANMELDEN NIEUWSBRIEF