Clicky

Blogs

Social learning: MOOCs of SPOCs?

Social learning: MOOCs of SPOCs?

‘’Alle connectivistische leeractiviteiten hebben de intentie om actuele en accurate kennis te bewerkstelligen’’ aldus George Siemens. Een leeractiviteit die goed aansluit bij het gedachtegoed van George Siemens is de Massive Open Online Course (MOOC). Een MOOC is een online course waar iedereen aan kan deelnemen en waar samen geleerd kan worden over een bepaald onderwerp. Een MOOC kan als oplossing dienen voor de grote informatie-overload. In een MOOC wordt relevante informatie voor je geselecteerd in de vorm van van video’s, artikelen, blogs, websites enzovoort (content curation). Doordat iedereen zich kan inschrijven voor deze online courses, blijken hoge uitvalcijfers en niveauverschillen tussen deelnemers een probleem te zijn. Gelukkig is er al […]

Geplaatst in: Blogs
Inzetten van micro-learning (Twitter-chat) gedurende een MOOC #leren2020

Inzetten van micro-learning (Twitter-chat) gedurende een MOOC #leren2020

Op 9 en 23 november 2015 bogen ongeveer 35 professionals zich (via een Twitter-chat) over verschillende (leer-)vragen. Allen met interesse voor innoveren van leren. Zo ontstonden er ‘in een half uur’ interessante quotes en dialogen over het innoveren van leren. Maar wat is eigenlijk een Twitter-chat en waar valt het onder? Waarom wil je het inzetten of eraan meedoen en als laatste hoe faciliteer je een Twitter-chat qua proces en techniek? In deze blog beschrijven wij: François Walgering (MOOC-factory), Saskia Tiggelaar (ParnassiaAcademie) en Juan Tates (Bright-Alley) hun ervaringen met het inzetten van micro-learning in de vorm van een Twitter-chat bij de MOOC Innoveren van leren: op naar 2020. MOOC; Course […]

Geplaatst in: Blogs
Hoe organiseren we werk en leren in de 21e eeuw?
Door oktober 21, 2015 0 Reacties Lees meer →

Hoe organiseren we werk en leren in de 21e eeuw?

We leven in een tijd waarin fysieke productie (en consumptie) steeds meer wordt vervangen door digitale productie. We leven in een tijd waar informatie en kennis de belangrijkste productiefactoren zijn geworden. Maar de meeste vormen, waarmee we ons werk en ons leren organiseren, stammen nog uit het begin van de 20e eeuw. De organisatie van werken en leren zal er in de 21e eeuw heel anders uit gaan zien. Zo zal de transitie naar nieuwe organisatievormen voor leren en werken een aantal nieuwe uitgangspunten bevatten zoals: van specialisatie naar finalisatie, van controle naar vertrouwen, van complex naar eenvoudig, van instituut/markt naar mens en ten slotte: van bijwonen naar bijdragen. De […]

Geplaatst in: Blogs
Van intuïtie naar zeker weten – toepassen van learning analytics
Door september 23, 2015 0 Reacties Lees meer →

Van intuïtie naar zeker weten – toepassen van learning analytics

Blog geschreven in samenwerking met Joitske Hulsebosch en Sibrenne Wagenaar van Ennuonline. Steeds meer trainers en procesbegeleiders gebruiken online middelen en platforms om leerprocessen te faciliteren. Dit heeft veel weg van face-to-face faciliteren maar kent ook een eigen dynamiek. Hoe weet je bijvoorbeeld of een online artikel is gelezen? Of hoeveel tijd een deelnemer besteedt aan het bekijken van een video of het maken van een opdracht? Welke deelnemers zoeken elkaar op? Waar vinden waardevolle leergesprekken plaats en wat zijn elementen die daartoe bijdragen?In een fysieke setting stel je procesvragen aan deelnemers: “hebben jullie meer tijd nodig voor deze discussie?” en “een extra opdracht over… lijkt zinvol.” Je kunt de […]

Geplaatst in: Blogs, Home
MOOC Innoveren van leren: op naar 2020

MOOC Innoveren van leren: op naar 2020

MOOC ‘Innoveren van leren: op naar 2020’ start op 2 november 2015 In de MOOC ‘Innoveren van leren: op naar 2020’ verkennen we uitgangspunten, kenmerken, voorbeelden en (on)mogelijkheden van innovatie van leren. We doen dat in hoge mate via Social Learning, door juist vragen en ervaringen met elkaar te delen. Wat heeft Innoveren van leren: op naar 2020 mij te bieden? Veel leerprofessionals ervaren het als een uitdaging om innovaties binnen leren een goede plek te geven binnen hun eigen werk context. Voor professionals is innovatie daarnaast, bewust of nog onbewust, een belangrijke manier om de eigen organisaties of onderwijsinstelling voor op te lopen binnen hun branche. In deze MOOC […]

Geplaatst in: Blogs, MOOC's
Social Learning met Curatr als tool voor organisatieontwikkeling (Deel 2)

Social Learning met Curatr als tool voor organisatieontwikkeling (Deel 2)

Onze vorige blog over ons onderzoek naar de relatie tussen social learning en organisatieontwikkeling sloten we af met ons conceptueel model en de onderzoeksvragen. Door het voeren van drie interviews en het uitzetten van vragenlijsten bij twee organisaties hebben we ons model kunnen toetsen. We hebben de onderzoeksvraag ‘Wat is de relatie tussen social learning, gebruikmakend van het platform Curatr, en organistieontwikkeling?’ aan de hand van de deelvragen a) ‘Op welke manier helpt social learning, gebruikmakend van Curatr, om acties die leiden tot een verhoogde medewerkersbetrokkenheid te implementeren?’ en b) ‘Op welke manier stimuleert social learning, gebruikmakend van Curatr, kennisdeling die leidt tot een verhoogde medewerkersbetrokkenheid?’ kunnen beantwoorden. We hebben […]

Geplaatst in: Blogs, Home
Social Learning met Curatr als tool voor organisatieontwikkeling? (Deel 1)

Social Learning met Curatr als tool voor organisatieontwikkeling? (Deel 1)

Op dit moment doen wij, drie bachelorstudenten Onderwijskunde van de Universiteit Utrecht, in samenwerking met MOOCFactory voor onze bachelorthesis een onderzoek naar de relatie tussen social learning met behulp van Curatr en organisatieontwikkeling. Door organisaties wordt Curatr namelijk steeds vaker ingezet om organisatieontwikkeling te bewerkstelligen, maar er is nog niet onderzocht of het daadwerkelijk een relatie tussen de twee is. Er is wel onderzoek gedaan naar social learning, kennisdeling en organisatieontwikkeling. Deze concepten staan centraal binnen ons onderzoek en zullen wij onderstaand nader toelichten. Social learning Allereerst te beginnen met social learning, de theorie waarop Curatr gebaseerd is. Social learning is niets nieuws, Bandura (1977) benadrukte in zijn social learning […]

Geplaatst in: Blogs, Home
MOOCFactory neemt Social Learning Revolution over!

MOOCFactory neemt Social Learning Revolution over!

MOOCFactory faciliteert kennisdeling en kenniscreatie door het ontwikkelen van MOOCs en SPOCs met het innovatieve leerplatform Curatr. Curatr is gebaseerd op Social Learning, Content Curation en Gamification. Bij deze drie pijlers zijn wij binnen het leren en ontwikkelen zeer nauw betrokken als thoughtleader. Vanuit deze gedachte hebben we het idee opgepakt om een kennisbank Social Learning Revolution te creëren, waar we samen met jullie content willen cureren rondom het onderwerp: Social Learning. Om een goede start te maken, hebben we voor jullie een MOOC Exploring Social Learning ontwikkeld ism de HAN Opleidingskunde, die gefaciliteerd wordt door twee docenten vanuit de HAN Opleidingskunde Petra Peeters en Marlo Kengen. Wat kun je […]

Geplaatst in: Blogs, Trending Topic
De waarde van MOOC’s voor het bedrijfsleven

De waarde van MOOC’s voor het bedrijfsleven

MOOC’s (Massive Open Online Courses) zijn en zullen de komende tijd zeker een hot item blijven binnen het opleiden en ontwikkelen van mensen, zeker binnen het Hoger Onderwijs. Maar de huidige beweging van MOOC’s richting organisaties en de integratie in hun learning-landscapes is zeker zo interessant. De vraag is: hoe kunnen MOOC’s het organisatieleren ondersteunen dan wel versterken? Aan de hand van een voorbeeld laat ik zien wat een MOOC bedrijven kan opleveren. Persoonlijk kan ik me geen toekomst meer voorstellen zonder als opleidings- en onderwijskundigen goed te kijken naar de mogelijkheden van MOOC’s binnen het opleidingshuis van een organisatie. Het uiteindelijke resultaat zal mogelijk een totaal andere soort MOOC […]

Geplaatst in: Blogs, Home
Het oog (& oor) wil ook wat! 5 tools om zelf audiovisueel lesmateriaal te maken
Door september 2, 2014 0 Reacties Lees meer →

Het oog (& oor) wil ook wat! 5 tools om zelf audiovisueel lesmateriaal te maken

Collega blogger Ellen Schuurink gaf in haar artikel het belang van video en beeld in educatie al aan. Volgens de piramide over leerrendement van David Sousa leren we 10 procent van wat we lezen, 20 procent van wat we horen, 30 procent van wat we zien en 50 procent van wat we zien én horen. Audiovisuele leercontent is niet meer weg te denken uit onze wereld. Van kind op de basisschool tot werknemer die deelneemt aan MOOC’s om de kans op een droombaan en CV te verbeteren. Best een uitdaging om als leraar, trainer of spreker te zorgen voor aantrekkelijke (online) informatieoverdracht voor jouw publiek. Geen zorgen: hier zijn 5 […]

Geplaatst in: Blogs, Home
AANMELDEN NIEUWSBRIEF