Clicky

Experimenteren met tools waar vorm en inhoud samengaan

In het ontwerpen van een leerarrangement zoek ik altijd naar congruentie tussen vorm en inhoud; kunnen we met elkaar werken en leren op een manier die precies aansluit op de inhoud? Een seminar over ‘Large group- en ‘large scale-aanpakken’ geef je dan vorm volgens de principes die daarbij horen, je gebruikt manieren van werken die daarbij toegepast worden. In een bijeenkomst over actieonderzoek, doe je actieonderzoek in plaats van dat je praat over actieonderzoek, en ga zo maar door. De beschikbaarheid van social media voegt daar weer hele nieuwe mogelijkheden aan toe. Leren over social media doe je natuurlijk vooral ook met behulp van social media.

Interactie leidt tot verdiept leren

Vaker en kort met elkaar interactie hebben, vergemakkelijkt en verdiept het leren volgens mij enorm!  In meer traditionele leerarrangementen is altijd het idee dat de deelnemers doorgaan met leren en experimenteren tussen de bijeenkomsten door. Dat is ook wel zo, zeker in langlopende transformationele leerprogramma’s, maar het is zeker geen gegeven. In de verschillende leeromgevingen die ik ontwerp en begeleid, maar ook waarin ik participeer merk ik dat frequentere, korte en misschien zelfs wel oppervlakkige of ‘triviale’ interactie leidt tot verdieping van het leren. Lerenden maken als het ware meer kleine leercycli die opgeteld tot meer diepgang leiden. De inzet van social media helpt hierin enorm.

Voorbeeld van lerend netwerk

Zelf maak ik deel uit van een lerend netwerkje dat ten doel heeft om met elkaar nieuwe tools te zoeken en ermee te experimenteren. Ik ga hier in op het proces dat we inrichten en dat ontstond rond de meest recente tool. Daarna kijk ik hoe dat proces er uit had kunnen zien zonder social media.

Het proces

Met de collega met wie ik samen dit experiment trok, skypte ik twee keer. Een maal om te bespreken dat en hoe we het op gingen pakken en concrete acties te bespreken zoals een aantal mogelijke ideeën verzamelen. De tweede keer skypten we om die ideeën uit te wisselen en ook gelijk te kijken of iets kon, handig was en kansrijk leek. Op basis van die tweede keer hebben we alle collega’s geïnformeerd per mail (bij tijdelijk gebrek aan een platform).
In de mail kondigden we aan met welke tool we wilden experimenteren: Explain Everything.

Explain everything

We stuurden een aantal links naar handige Youtube-instructiefilmpjes mee. Ook kondigden we via een SurveyMonkey een inventarisatie aan voor een nieuw platform en voor het prikken van een datum voor een gezamenlijke sessie synchrone sessie gebruikten we natuurlijk een datumprikker.

Het platform dat we uiteindelijk kozen was Google+. Hieraan voorafgaand had een van ons haar enthousiasme over de tool (gewoon) gemaild: enorm stimulerend voor degene die nog niet begonnen waren, zo bleek.

Vervolgens deelde iedereen op Google+ tot de eerste synchrone sessie meer ervaringen: dingen waar mensen tegenaan gelopen waren en daarmee aandachtpunten voor de anderen. De eerste resultaten kwamen online, wat de (positieve!) druk lekker opvoerde. Via het (informelere) Whatsapp-groepje verwezen we weer naar Google+.

Op de avond van de synchrone sessie werkten we afgewisseld in Vsee en in Skype, om te zien hoe we de beste verbinding – met in dit geval Nairobi –hadden. We inventariseerden technische beperkingen waar we bij het maken van onze eerste testversie tegenaan gelopen waren en zochten simultaan op onze Ipads werkend naar oplossingen.,

Samen vormden we dus een gezamenlijke technische helpdesk, waar we allemaal en vrager en aanbieder waren.

Voor de volgende sessie maken we met dezelfde tool Explain everything een nieuw  filmpje dat we daadwerkelijk in onze eigen werkpraktijken kunnen gebruiken .We zijn door deel een van het experiment inmiddels allemaal technisch een stuk wijzer en handiger geworden met de tool. Dan verschuiven we in de voorfase en de synchrone sessie de focus naar de didactische kant van de tool.

Tussencommunicatie

Zonder social media vervalt eigenlijk alle ‘tussencommunicatie’. Dan hadden we face-2-face bij elkaar gezeten op de dag die we daarvoor per mail of telefoon hadden afgesproken. Maar we hadden nog niks van elkaar gezien of gehoord. Waarschijnlijk was de kans groot geweest dat de aanwezigen de dag van tevoren pas even snel een experimentje hadden gedaan, er was immers dan geen sociale druk geweest. Waardoor het echte leren pas op die avond kon beginnen.

Door deze werkwijze hebben we eigenlijk de principes van flipping the classroom toegepast, waardoor we een heel leuke en nuttige synchrone sessie hadden.

Toen we de opzet van dit experiment bedachten – zelf toepassen met focus op techniek, synchrone helpsessie, nieuwe inzichten gebruiken in nieuwe versie met oog op didactiek, synchrone sessie met focus op didactiek – waren we er ons niet van bewust dat dat zo goed zou werken en dat vorm en inhoud, leren over social media met behulp van social media,daarin zo mooi samen kunnen gaan.

In mijn volgende blog zal ik iets over de tool Explain Everting vertellen. Maar ik ben benieuwd naar jullie mooie informele leerarrangementen rondom diverse social media tools.

Geplaatst in: Blogs, Home
Marguerithe de Man

Over de Auteur:

Marguerithe de Man werkt bij Sioo als programmamanager: een schaap met 5 poten. Zij houdt zich bezig met de inhoud van programma’s (organisatie-, verander- en interventiekunde), met het ontwerp en de realisatie ervan en met het managen van de tijdelijke werksystemen die daarbij horen. Bovenal typeert zij zich als ontwerper, blijkt ook haar dit jaar verschenen boek ‘De ontwerpfactor, werkboek design thinking voor de veranderaar’. Marguerithe heeft zich de afgelopen tijd veel bezig gehouden met de mogelijkheden van social media bij leren en veranderen en met name die ervaring zal ze hier delen.

Plaats een reactie

Please insert the signs in the image:

AANMELDEN NIEUWSBRIEF