Clicky

‘Learning expert, durf met je poten in de klei te staan’ [deel 2]

Vorige week publiceerden we de uitkomst van ons onderzoek naar het succes van learning experts aan effectiever lerende organisaties. Naar aanleiding hiervan gaven we vast 3 tips. Hier volgen tip 4 tot en met 7 en eindigen we met een conclusie.

Tip 4: Werk multidisciplinair

Als we ervan uitgaan dat in veel gevallen een geïntegreerde leerinterventie meer effect heeft, is het ook logisch om meer multidisciplinair (samen te) werken.

Nu zie je vaak dat verschillende disciplines voor een bepaalde verandering de business benaderen, om alleen vanuit hun eigen invalshoek een analyse te doen en oplossing te verzinnen. Dit kost extra tijd voor de business, leidt tot interventies die niet op elkaar zijn afgestemd en daardoor minder effectief zijn. Doe met verschillende disciplines eens een gezamenlijke intake met de business, en brainstorm dan met elkaar wat de meest efficiënte en effectieve combinatie van interventies is.

Tip 5: Gebruik technologie om je geïntegreerde leeroplossing te ondersteunen maar doe het alleen als het echt waarde toevoegt.

Als je een leertraject hebt dat uit drie fasen bestaat, dan kan technologie op de volgende manieren toegevoegde waarde hebben. Enkele voorbeelden:

3 learningfasenDe respondenten geven aan dat ze in ongeveer 73% van de gevallen nieuwe media/technologie hebben ingezet en 47%  geeft aan dat dit belangrijk/zeer belangrijk was voor hun leerinterventie.

Technologie leerinterventie

Tip 6. Inzet en toegevoegde waarde van social collaboration platformen wordt groter en vraagt een actieve rol van learning specialist.

Naarmate je leeroplossing uit meerdere fasen bestaat (pre-, learn en post), kan het prettig zijn om alle fasen vanuit één tool te ondersteunen.
Onze ervaring is dat een social collaboration platform dat een profiel, microblog, blog, wiki, en file sharing bevat, in staat is om in alle fasen te ondersteunen. Vooral vanuit een kennisoogpunt is dit belangrijk.

Binnen ING draaide een paar jaar een Talent Development Programma waarbij het social collaboration platform een belangrijke rol speelde in de communicatie rond het programma (pre-learning fase), het vastleggen van de gebeurtenissen tijdens de campusperiode (learning fase), ondersteuning van de virtuele teams als ze in post-campusfase moeten samenwerken om met oplossingen voor een strategisch vraagstuk te komen en coaching van de teams. En in het post-learningtraject de community rond een bepaald thema live houden.

De learningspecialist is ook de aangewezen persoon om de organisatie te begeleiden en ondersteunen bij de effectieve inzet van social media tbv efficiënter leren werken en kennisdelen. Jane Hart geeft in haar Social Learning Handboek 2014 goed aan welke rollen je als learning expert op dit gebied kan invullen.

Bijdrage media technologie

Tip 7. Faciliteer reflectie en feedback, de noodzakelijke componenten van een cultuur die leren ondersteunt.

Reflecteren op hoe je als bedrijf werkt en wat er beter kan is cruciaal voor een organisatie die wil verbeteren. Reflectie kan geformaliseerd worden via verbeterprogramma’s. Het is ook goed als de medewerker zelf reflecteert op hoe hij/zij zijn werk doet en wat er beter kan.

In minder dan de helft van de organisaties waar een leerinterventie een grote impact heeft, wordt tijd gemaakt om te reflecteren op hoe er nu gewerkt wordt en hoe het beter kan. Dat is veel te weinig. Dit zou structureel op 90% moeten liggen voor een lerende organisatie.

Natuurlijk is dit niet altijd goed objectief te meten, maar wanneer de perceptie van mensen is dat er te weinig ruimte is voor continue verbeteren, betekent dit vaak dat de werkdruk voor het normale werk te hoog is. Het resultaat is een meer apathische houding waarin alleen datgene wordt gedaan dat strikt nodig is.

Bij reflectie hoort ook feedback vragen, geven en ontvangen. Dit blijkt voor velen complex en lastig te zijn. In slechts 45% van de gevallen geeft men elkaar feedback.

Reflecteren, feedback geven en ontvangen zijn – naast leren omgaan met veel informatie – de meer metacognitieve vaardigheden die voor medewerkers en organisaties belangrijk zijn om succesvol te zijn. Wellicht zou het goed zijn om hier als learning expert het voortouw te nemen, om te zorgen dat de awareness bij medewerkers en management groter wordt en deze vaardigheden verbeteren.

Conclusie: met je poten in klei

Je kunt als learning expert een veel grotere impact hebben. Je moet dan wel proactief zijn, een vraagstuk breed kunnen benaderen en je bedrijf goed willen leren kennen om te weten hoe je een bijdrage kunt leveren. Om dit te doen moet je het primaire proces begrijpen en ‘met je poten in de klei durven te staan’ om te weten wat er op de werkplek leeft en nodig is om een goede bijdrage aan de strategische doelen te kunnen leveren.

Tegelijkertijd zie je de afgelopen jaren binnen bedrijven meer de trend dat het aantal learningspecialisten is afgenomen en learning een onderdeel is geworden van het werkpakket van de HR-generalist. De overgebleven HR Development- en Learning-discipline focust zich steeds meer op de kleine groep talenten binnen de organisatie. En daarbinnen nog op persoonlijke effectiviteits- en leiderschapsvaardigheden.

Talent Development is cruciaal maar iedere medewerker is belangrijk bij het goed functioneren van een bedrijf. Het is echter mogelijk om leerinterventies te maken voor talenten, waarbij je de persoonlijke effectiviteits- en leiderschapsvaardigheden combineert met het oplossen van strategische vraagstukken binnen een organisatie en zodoende ook aan een concreet strategisch vraagstuk werkt. En waarbij je ook de talenten van de ‘gewone’ medewerker betrekt.

Geplaatst in: Blogs, Home
Jean in het Panhuis

Over de Auteur:

Jean In het Panhuis helpt bedrijven bij het versterken van hun innovatieve vermogen door het inzetten van (social) media om leer-, communicatie, werk – en kennisdeelprocessen efficiënter te maken. Hij heeft ruime ervaring op het gebied van nieuwe media voor change-, leer- en kennisdeelvraagstukken bij grote internationale bedrijven. Jean zit in de vakjury voor de Nederlandse e-Learning Awards. Jean ontwerpt interventies gekoppeld aan strategische organisatievraagstukken. Hierbij spelen social media een belangrijke rol. Hiervoor heeft hij een praktische toolkit met scenario’s ontwikkeld. Als Learning & Development expert houdt Jean zich bezig met het ontwikkelen van business games, een online assessment center voor managers, gecombineerde innovatie- en ontwikkeltrajecten met internationale talenten, e-learning-modules en kennisbanken,en het implementeren van LMS’en. Jean is pas echt tevreden als de gebruikers enthousiast over een oplossing zijn en deze waarde voor de organisatie toevoegt.
Aad Streng

Over de Auteur:

Aad Streng is expert en coach op kennismanagement en op excellence & learning strategieën. Hij is jarenlang werkzaam geweest bij Philips als senior Director business improvement en knowledge management en heeft als zodanig diverse company wide programma’s geïnitieerd en geïmplementeerd op het gebied van procesverbetering en kennisdelen. Hij was lid van het strategic committee van EFQM en is medeverantwoordelijk voor de huidige uitvoering van het EFQM model. Hij is actief in diverse innovatie− en kennisnetwerken.

Plaats een reactie

Please insert the signs in the image:

AANMELDEN NIEUWSBRIEF