Clicky

Door augustus 30, 2013 0 Reacties Lees meer →

Nieuwe MOOC van Sioo: geen goed of fout

Sioo, (www.sioo.nl) biedt dit najaar voor het eerst een MOOC met als thema Organiseren en Veranderen.

Sioo’s professionaliseringsprogramma’s richten zich op professionals uit de praktijk die bezig zijn met complexe organiseer- en verandervraagstukken. Daarvoor bestaat geen enkelvoudig stappenplan waarin antwoorden goed of fout zijn. Professioneel werk steunt op een brede kennisbasis waar vanuit voortdurend methodische redeneringen gemaakt worden die ten grondslag liggen aan het handelen. Hierom kiest Sioo voor de MOOC Organiseren en Veranderen ook een heel ‘eigen’ methode. Hierover vertelt programmamanager bij Sioo, Marguerithe de Man, in een interview met Social Learning Revolution.

Interactie

Marguerithe: ‘We kiezen ervoor om een MOOC te gaan maken die niet ‘docent of inhoud gecentreerd’ is. Wij gaan juist de interactie tussen mensen centraal stellen en met elkaar een soort onderzoek doen naar de stand van organiseren en veranderen op dit moment in Nederland. Dat doen we vanuit ieders praktijkervaring, kennis en kunde. Wij bieden wel inhoud, maar vooral als achtergrond om het gesprek aan te gaan en om taal en kaders te geven om situaties, contexten en handelen te duiden. In onze reguliere programma’s is daarin meervoudigheid heel belangrijk. Dat principe passen we ook hier toe.’

Sociaal constructivisme

Ze vervolgt: ‘Onze manieren van werken en onze opvattingen over leren leunen sterk op het sociaal constructivisme. Het gaat over betekenisgeving en kenniscreatie in interactie en over alles wat met aannames en veronderstellingen te maken heeft. Daarmee bedoel ik: alles wat te maken heeft met ‘het kan zo, maar het kan ook anders’ en met ‘die zegt nou wel dit, maar wat vind je er zelf van en hoe verhoud jij je er zelf toe?’. Je mag daar gereglementeerd van afwijken, dus dat leent zich niet voor de strakke e-learning, zoals die vroeger was.’

Typisch social learning

‘Sioo’s MOOC richt zich op het aangaan van relaties, met elkaar betekenis geven door discussie en dialoog, die voor het grootste gedeelte online gaat plaatsvinden. Dit is ook heel representatief voor hoe wij werken in onze programma’s en workshops. Daar staat een docent met inhoud en bagage. Ons uitgangspunt is dat die docent een state-of-the-art-professional is, maar niet dat hij of zij de waarheid in pacht heeft. Het is voortdurend met elkaar zoeken naar en vinden van nieuwe wegen. Dit is in mijn ogen een typisch voorbeeld van social learning.’

Het design

‘We zijn nu bezig met het design van de MOOC. MOOC’s hebben één groot risico; je kent daar niemand. Sioo heeft om mensen bij elkaar te brengen haar eigen besloten online platform (Sioo Webgroups op Viadesk). Dat zetten we ook in voor onze andere trajecten.’

De mensen bij Sioo kiezen bewust niet voor een internationale en grootschalige partij als Coursera, maar juist voor een platform waarover ze al beschikken. ‘De eerste MOOC’s werkten ook met de technologie die er beschikbaar was. Je kunt een MOOC organiseren vanuit Linked-in, in een combinatie met twitter en whatsapp. De speciaal ontwikkelde platforms lijken de standaard te worden. Sioo richt zich met een Nederlandstalige MOOC ook alleen op de Nederlandstalige markt. Onze ervaringen met Webgroups maken dat we denken dat dit platform ook als platform kan dienen voor onze MOOC. Werken met wat er is, dat moet je in organisaties ook doen. Een van onze nevendoelen met deze MOOC, naast meer mensen kennis laten maken met het landschap van Organiseren en veranderen, is onze manier van werken innoveren.’

Huizen

Huizen in RioMarguerithe: ‘We gebruiken in het ontwerpen van de MOOC onze expertise op het gebied van het ontwerpen van professionaliseringsprogramma’s, maar ook passen we een aantal principes uit grote conferenties die we organiseren toe. Bijvoorbeeld door de grote groep in te delen in kleinere homegroups op ons online platform. Die kleinere groepen (Huizen) bieden de intimiteit en continuïteit om het over de eigen handelingsvraagstukken en het persoonlijk profiel als veranderaar te hebben. Elk Huis krijgt een facilitator on the side; iemand uit ons netwerk die alles een beetje in de gaten houdt en af en toe eens een vraag stelt.’

Specifiek aan de slag met thema’s

‘Elke week heeft een soort leidende vraag waaromheen dingen gebeuren, zoals opdrachten, die voor iedereen hetzelfde zijn. Daaruit voortkomende vragen kunnen in de homegroup verder besproken worden. Ook werken we met thema’s rond type veranderingsprocessen en inhoudelijke kwesties die uit een inventarisatie naar voren zijn gekomen. Denk daarbij aan thema’s als fusies of reorganisaties.’

Spannend

‘Voor Sioo is het opstarten van een MOOC nieuw en spannend. We zijn heel goed in het ontwerpen van programma’s. We zitten tot over onze oren in de inhoud. We hebben een prachtig netwerk dat meewerkt. Deze dingen zorgen er volgens mij voor dat het een ontzettend leuk en mooi avontuur wordt. Innoveren is altijd spannend en we gaan gelijk live.’

Geplaatst in: Blogs, Home

Over de Auteur:

Plaats een reactie

Please insert the signs in the image:

AANMELDEN NIEUWSBRIEF