Clicky

Door december 10, 2013 0 Reacties Lees meer →

Ouderwets of innovatief: welk e-learningontwikkelpad kies jij?

Te vaak wordt bij de keuze van e-learning teveel het accent gelegd op de ‘e’ van electronic –  het technische deel. In de ogen van studenten en cursisten ook wel de ‘e’ van ellendig of grote ergernis. Nog met regelmaat wordt bij e-learning over het hoofd gezien dat het primair een leersysteem dient te zijn, dat het ‘offline leren’ aanvult. E-learningsystemen zijn dan ook vaak software-gedreven, ontwikkeld voor opleiders en/of ontwikkelaars en niet om studenten en cursisten een gebruiksvriendelijke leeromgeving aan te bieden.

Met de opkomst van social media barst de kritiek op de elektronische leeromgeving (Elo) los. Het ontwerp, de functionaliteiten, de complexiteit, prijs en toegevoegde waarde van een Elo voor het leren worden ter discussie gesteld. Onderwijsinstellingen en opleiders zouden zich door commerciële softwareontwikkelaars de les laten lezen over leren. Elo’s zouden leren als sociaal proces niet of onvoldoende faciliteren. Ze zijn docent-gecentreerd en onvoldoende in staat om gepersonaliseerd leren vorm te geven.

De elo’s bieden docenten en leerlingen volgens critici onvoldoende autonomie om zelf invulling te geven aan het leerproces. Volgens Wilfred Rubens, specialist en publicist op het vlak tussen ICT en educatie, maken elo’s de ambitie van ‘instrument voor onderwijsvernieuwing’ onvoldoende waar. Dit beschrijft hij in zijn boek e-learning trends en ontwikkelingen.

De technologie achter een e-learning tool

Om een oordeel te vellen over de technologie achter een tool is het handig om dit in een historisch perspectief te zien. In het prille begin van het internettijdperk was daar Blackboard. Blackboard is een set van ‘internet-based education support systems and methods’ en was de eerste marktleider in het hoger onderwijs. De laatste jaren wordt Blackboard steeds meer bekritiseerd als te duur en ouderwets.

Moodle is de belangrijkste concurrent van Blackboard en is gebaseerd op ‘Open Source-software’. Zo’n tien jaar geleden werden er steeds meer applicaties gebouwd speciaal voor gebruik via internet. Juist in die tijd was het CMS (de set van formulieren om bijvoorbeeld modules aan te maken) het belangrijkste onderdeel van een applicatie, belangrijker zelfs dan het uiteindelijke resultaat en de gebruiksvriendelijkheid voor de eindconsument. Tot slot zijn al deze ouderwetse elo’s vaak nog steeds gebaseerd op het industriële model: iedereen leert hetzelfde, in hetzelfde tempo, dezelfde tijd en op dezelfde manier.

Gelukkig komt het fenomeen 21st Century Education steeds meer in opkomst om hier verandering in te brengen.

21st Century Education versus Global Education Reform Movement

In zijn boek behandelt Wilfred Rubens ook twee tegengestelde ontwikkelingen als het gaat om hedendaagse opleiding/onderwijshervormingen. De ene ontwikkeling wordt in zijn boek de 21st Century Education genoemd; de andere ontwikkeling Global Education Reform Movement. Hieronder wordt in een tabel goed aangeven wat de verschillen hierbij zijn.

21st Century Education

Dat 21st Century Education een trend is, mag duidelijk zijn. Dit fenomeen krijgt namelijk relatief veel ’zendtijd’ in de online wereld van e-learningbloggers. Ook zie je dit fenomeen steeds meer terug in de praktijk. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Steve Jobs Scholen en de Democratische scholen, waarvan er in Nederland op dit moment dertien zijn.

Het is interessant om deze trend te blijven volgen. Gaat er in de toekomst in Nederland een omslag plaatsvinden van Global Education Reform Movement naar 21st Century Education?

Geplaatst in: Blogs, Home

Over de Auteur:

Plaats een reactie

Please insert the signs in the image:

AANMELDEN NIEUWSBRIEF