Clicky

Social Learning met Curatr als tool voor organisatieontwikkeling? (Deel 1)

Op dit moment doen wij, drie bachelorstudenten Onderwijskunde van de Universiteit Utrecht, in samenwerking met MOOCFactory voor onze bachelorthesis een onderzoek naar de relatie tussen social learning met behulp van Curatr en organisatieontwikkeling. Door organisaties wordt Curatr namelijk steeds vaker ingezet om organisatieontwikkeling te bewerkstelligen, maar er is nog niet onderzocht of het daadwerkelijk een relatie tussen de twee is.

Er is wel onderzoek gedaan naar social learning, kennisdeling en organisatieontwikkeling. Deze concepten staan centraal binnen ons onderzoek en zullen wij onderstaand nader toelichten.

Social learning

Allereerst te beginnen met social learning, de theorie waarop Curatr gebaseerd is. Social learning is niets nieuws, Bandura (1977) benadrukte in zijn social learning theory al dat leerprocessen van mensen gebaseerd zijn op het observeren en nadoen van gedrag, attitudes en emoties van anderen. Leren moet dus gezien worden als het deelnemen aan sociale processen (Bandura, 1977; Brandi & Elkjaer, 2011).

Hedendaags wordt social learning geassocieerd met een vorm van online leren. Hart (2014) stelt dat social learning gaat over hoe mensen zich met elkaar verbinden, communiceren, samenwerken en leren van en met elkaar op dagelijkse basis. Reed et al. (2010) voegt hieraan toe dat er drie principes zijn voor social learning waaraan voldaan moet worden om iets social learning te mogen noemen. Het eerste principe stelt dat er een verandering moet zijn in het begrip van individuen zodat er gesproken kan worden van leren. Ten tweede moet het leren plaatsvinden binnen een grotere sociale unit of een community of practice. Als laatste moet het leren plaatsvinden door sociale interactie en processen tussen actoren binnen een sociaal netwerk.

Een groot deel van social learning is nog steeds het deelnemen aan sociale processen, wat verandert is, is dat door nieuwe technologische mogelijkheden deze sociale processen veelal plaatsvinden via online platformen.

Organisatieontwikkeling

Naast social learning speelt ook organisatieontwikkeling een grote rol in ons onderzoek. Er zijn verschillende definities voor organisatieontwikkeling op basis waarvan wij tot de volgende definitie van organisatieontwikkeling zijn gekomen: ‘organisatieontwikkeling is een geplande actie, gerelateerd aan de gehele organisatie die leidt tot meer effectiviteit en adaptiviteit van de organisatie en individuele ontwikkeling van de werknemer, die onder andere gerealiseerd wordt door het verbeteren van de werknemersbetrokkenheid’.

Om dit te kunnen bereiken is het van belang dat de geplande actie goed geïmplementeerd wordt in de organisatie (Jones, 2012). Er moet voor gezorgd worden dat de weerstand onder de medewerkers geminimaliseerd wordt. Dit kan gedaan worden door de actie goed te communiceren naar de medewerkers toe, de medewerkers te betrekken bij de actie en door de medewerkers educatie te bieden die het mogelijk maakt om het uiteindelijke doel te bereiken (Jones, 2012).

Kennisdeling

Als we kijken naar kennisdeling, zien we dat social learning en organisatieontwikkeling daar samen komen. Social learning is namelijk het meest effectief als mensen hun ervaringen en ideeën, oftewel kennis, delen (Berkes, 2009). Daarom wordt kennisdeling ook wel gezien als een doel van social learning. Het is echter ook mogelijk om met kennisdeling organisatieontwikkeling te realiseren. Dit doordat er met het delen van kennis binnen organisaties de organisational knowledge van een organisatie wordt verbreed, iets dat veelal wordt gezien als de kracht van organisaties (Rahimli, 2012). Om organisational knowledge te gebruiken voor organisatieontwikkeling is kennismanagement nodig, daarmee zorg je als organisatie ervoor dat de kennis zichtbaar wordt en gebruikt kan worden voor het creëren van nieuwe kansen voor de organisatie (Knowledge management tools, 2012).

Conclusie

Kennisdeling, organisational knowledge en kennismanagement zijn voorgaand gebruikt om social learning aan organisatieontwikkeling te verbinden (Figuur 1). Curatr kan ingezet worden als een tool voor kennismanagement en verbindt zo social learning met organisatieontwikkeling. De deelnemers die gebruikmaken van Curatr worden aangezet tot nadenken door onder andere discussievragen en worden hierbij uitgedaagd om met elkaar hierover te discussiëren. Of het inzetten van Curatr ook daadwerkelijk kan leiden tot organisatieontwikkeling is nog niet onderzocht. Dit zullen wij in de komende periode gaan doen aan de hand van de onderzoeksvraag ‘Wat is de relatie tussen social learning, gebruikmakend van het platform Curatr, en organisatieontwikkeling?’die wij zullen beantwoorden door de deelvragen: a) ‘Op welke manier helpt social learning, gebruikmakend van Curatr, om acties die leiden tot een verhoogde medewerkersbetrokkenheid te implementeren?’ en b) ‘Op welke manier stimuleert social learning, gebruikmakend van Curatr, kennisdeling die leidt tot een verhoogde medewerkersbetrokkenheid?’(Figuur 1).

Conceptueel model

Figuur 1: Conceptueel model

Over enige tijd zullen wij in deel 2 van dit blog onze onderzoeksresultaten met u bespreken en dus weten wat de relatie tussen social learning met behulp van Curatr en organisatieontwikkeling is.

Auteurs

Demi Chau

Afbeelding1Demi Chau studeert momenteel Onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht. Binnen de studie focust zij zich graag op onderwijskundig ontwerpen en organisaties. Verder heeft zij een minor Special Needs Education aan de University of Oslo gedaan en heeft zij een interesse in online learning en blended learning.

Sanne Ghielen

Afbeelding2Sanne Ghielen is student Onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht. Binnen haar studie heeft ze zich gefocust op leren in organisaties en human resource management. Daarnaast is ze geïnteresseerd in organisatieontwikkeling en talentontwikkeling in organisaties.

Ashley Grimmelikhuijsen

Afbeelding3Ashley Grimmelikhuijsen studeert Onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht met een minor Arbeid- en Organisatiepsychologie. Ze is geïnteresseerd in het leren in organisaties, toetsontwikkeling en examinering.

Referenties

 • Bandura, A. (1977). Social learning theory. New York: General Learning Press.
 • Brandi, U. & Elkjaer, B. (2011) Organizational Learning viewed from a social learning perspective. In Easterby-Smith, M., & Lyles, M. A. (Eds.), Handbook of organizational learning and knowledge management. John Wiley & Sons.
 • Berkes, F. (2009). Evolution of co-management: role of knowledge generation, bridging organizations and social learning. Journal of environmental management, 90(5), 1692-1702.
 • Hart, J. (2014). Social learning handbook 2014: The next generation of learning practices in the age of knowledge sharing and collaberation. Centre for Learning & Performance Technologies.
 • Jones, G.R. (2012) Organizational theory, design and change. Toronto: Pearson Presentice Hall.
 • Rahimli, A. (2012) Knowledge Management and Competitive Advantage. Information and Knowledge Management 2 (7).
 • Reed, M., Evely, A. C., Cundill, G., Fazey, I. R. A., Glass, J., Laing, A., & Stringer, L. (2010). What is social learning?. Ecology and Society.
 • Knowledge management tools (2012). Knowledge management definition. Verkregen via:
  http://www.knowledge-management-tools.net/knowledge-management-definition.html#ixzz3X2BWvxpz
Geplaatst in: Blogs, Home
Francois Walgering

Over de Auteur:

François Walgering is mede-eigenaar van de MOOC Factory is expert op Massive Open Online Courses (MOOC’s), social learning, gamification en content curation. Tevens heeft hij zich gespecialiseerd op het creëren van Learning Landscapes en het verzamelen van (individuele) leerervaringen met Learning Record Stores (LRS’n), TinCan/xAPI. Hij is jarenlang werkzaam geweest binnen het Ministerie van Defensie als opleidingskundige en heeft gewerkt aan grote veranderprojecten rondom opleiden en ontwikkelen van medewerkers zoals het implementeren van Serious Gaming binnen verschillende opleidingscentra.

1 Reactie

 1. Ger Driesen zegt:

  Interessant onderzoek. Ik ben benieuwd naar de resultaten. Succes.

Plaats een reactie

Please insert the signs in the image:

AANMELDEN NIEUWSBRIEF