Clicky

Social Learning met Curatr als tool voor organisatieontwikkeling (Deel 2)

downloadOnze vorige blog over ons onderzoek naar de relatie tussen social learning en organisatieontwikkeling sloten we af met ons conceptueel model en de onderzoeksvragen. Door het voeren van drie interviews en het uitzetten van vragenlijsten bij twee organisaties hebben we ons model kunnen toetsen. We hebben de onderzoeksvraag ‘Wat is de relatie tussen social learning, gebruikmakend van het platform Curatr, en organistieontwikkeling?’ aan de hand van de deelvragen a) ‘Op welke manier helpt social learning, gebruikmakend van Curatr, om acties die leiden tot een verhoogde medewerkersbetrokkenheid te implementeren?’ en b) ‘Op welke manier stimuleert social learning, gebruikmakend van Curatr, kennisdeling die leidt tot een verhoogde medewerkersbetrokkenheid?’ kunnen beantwoorden.

We hebben ons gehele onderzoek gepresenteerd in een MOOC waaraan u kunt deelnemen via www.uu.curatr3.nl. In deze blog zullen we de resultaten toch nog kort even voor u samenvatten.

Met behulp van vragenlijsten, die u kunt bekijken in de MOOC, hebben we de concepten social learning, medewerkersbetrokkenheid, het implementeren van acties en kennisdeling bevraagd. Na analyse van de vragenlijsten, bleek dat er tussen alle concepten een positieve correlatie was. Dit zou kunnen indiceren dat de relatie tussen social learning en medewerkersbetrokkenheid, en dus organisatieontwikkeling, via het implementeren van acties of via kennisdeling gaat zoals wij in ons conceptueel model hadden gesteld.

Na de analyse bleek dat de relatie tussen social learning en medewerkersbetrokkenheid niet significant via het implementeren van acties ging. Desondanks gaven de interviews weer dat er toch een mogelijke invloed van het implementeren van acties is. We kunnen dit echter niet statistisch onderbouwen. Er bleek na de analyse wel dat de relatie tussen social learning en medewerkersbetrokkenheid significant via kennisdeling ging. Een gedeelte van de relatie tussen social learning en medewerkersbetrokkenheid kan dus worden verklaard door de factor kennisdeling. Dit werd ook bekrachtigd door de interviews.

Uit ons onderzoek kan dus geconcludeerd worden dat er een relatie is tussen social learning en organisatieontwikkeling en dat die relatie gedeeltelijk gaat via het delen van kennis. Social learning met Curatr kan dus ingezet worden als tool voor organisatieontwikkeling.

Wilt u meer weten over bijvoorbeeld de uitvoering van dit onderzoek, de exacte gegevens die kwamen uit de dataverzameling of de praktische implicaties van dit onderzoek? Schrijf u dan in voor onze MOOC via www.uu.curatr3.com. Daar wordt het gehele onderzoek uitgebreid besproken en vindt u tevens het gehele onderzoeksrapport.

 

Auteurs

Demi Chau

Afbeelding1Demi Chau studeert momenteel Onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht. Binnen de studie focust zij zich graag op onderwijskundig ontwerpen en organisaties. Verder heeft zij een minor Special Needs Education aan de University of Oslo gedaan en heeft zij een interesse in online learning en blended learning.

Sanne Ghielen

Afbeelding2Sanne Ghielen is student Onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht. Binnen haar studie heeft ze zich gefocust op leren in organisaties en human resource management. Daarnaast is ze geïnteresseerd in organisatieontwikkeling en talentontwikkeling in organisaties.

Ashley Grimmelikhuijsen

Afbeelding3Ashley Grimmelikhuijsen studeert Onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht met een minor Arbeid- en Organisatiepsychologie. Ze is geïnteresseerd in het leren in organisaties, toetsontwikkeling en examinering.

Geplaatst in: Blogs, Home
Francois Walgering

Over de Auteur:

François Walgering is mede-eigenaar van de MOOC Factory is expert op Massive Open Online Courses (MOOC’s), social learning, gamification en content curation. Tevens heeft hij zich gespecialiseerd op het creëren van Learning Landscapes en het verzamelen van (individuele) leerervaringen met Learning Record Stores (LRS’n), TinCan/xAPI. Hij is jarenlang werkzaam geweest binnen het Ministerie van Defensie als opleidingskundige en heeft gewerkt aan grote veranderprojecten rondom opleiden en ontwikkelen van medewerkers zoals het implementeren van Serious Gaming binnen verschillende opleidingscentra.

Plaats een reactie

Please insert the signs in the image:

AANMELDEN NIEUWSBRIEF