Clicky

Social learning: MOOCs of SPOCs?

Social Learning III.jpg‘’Alle connectivistische leeractiviteiten hebben de intentie om actuele en accurate kennis te bewerkstelligen’’ aldus George Siemens. Een leeractiviteit die goed aansluit bij het gedachtegoed van George Siemens is de Massive Open Online Course (MOOC). Een MOOC is een online course waar iedereen aan kan deelnemen en waar samen geleerd kan worden over een bepaald onderwerp. Een MOOC kan als oplossing dienen voor de grote informatie-overload. In een MOOC wordt relevante informatie voor je geselecteerd in de vorm van van video’s, artikelen, blogs, websites enzovoort (content curation). Doordat iedereen zich kan inschrijven voor deze online courses, blijken hoge uitvalcijfers en niveauverschillen tussen deelnemers een probleem te zijn. Gelukkig is er al een alternatief gevonden: SPOCs.

Social Learning in SPOCs

Tegenwoordig kennen we ook een besloten variant op de MOOCs: Small Private Online Courses (SPOCs). SPOCs worden op kleinere schaal uitgevoerd en de doelgroep is vooraf bekend. Steeds meer organisaties zetten SPOCs in om medewerkers van actuele kennis te voorzien en om medewerkers kennis met elkaar te laten delen. Doordat SPOCs niet toegankelijk zijn voor iedereen, wordt een hogere participatie van deelnemers verwacht dan bij MOOCs en zijn de niveaus van de deelnemers vooraf bekend. SPOCs bieden de mogelijkheid om het leren in organisaties te bevorderen. Maar hoe dan?

De ontwikkelaars van een SPOC voegen content aan de SPOC toe in allerlei verschillende vormen. Vervolgens kunnen deelnemers met elkaar discussiëren over deze content. Het sociale aspect in SPOCs zorgt ervoor dat het zich onderscheid van meer traditionele vormen van e-learning, waarbij er sprake is van een-op-een leren tussen zender en ontvanger. Door met elkaar in discussie te gaan over organisatierelevante onderwerpen, raken mensen op professioneel vlak bij elkaar betrokken en kan er van elkaar geleerd worden.
Door het beperkt aantal deelnemers in een SPOC kunnen organisaties de vorderingen van hun werknemers nauwlettend volgen en wordt zichtbaar waar kennis in de organisatie geborgen zit. Door het massale karakter van MOOCs kan het voor een organisatie lastig zijn om het leerproces van werknemers in een MOOC te volgen en te sturen. Daarnaast is het door verschillende lagen van de organisatie toe te voegen aan een SPOC, mogelijk dat mensen binnen de organisatie meer bij elkaar betrokken raken.
Als er dan zoveel voordelen aan SPOCs zitten, kunnen we net zo goed stoppen met het ontwikkelen en volgen van MOOCs?

Social Learning in MOOCs

Social LearningHoewel MOOCs te kampen hebben met hoge uitvalcijfers en niveauverschillen tussen deelnemers, bieden MOOCs ook interessante mogelijkheden. Door het open, massale karakter van MOOCs kunnen mensen hun netwerk uitbreiden met mensen over de hele wereld, iets wat bij SPOCs in mindere mate mogelijk is. Door deelnemers content toe te laten voegen en met elkaar in discussie te laten gaan, kan ook nog eens heel veel kennis in de organisatie worden gehaald. Een mooie bijkomstigheid is dat een MOOC, door zijn massale karakter, ook kan dienen als marketinginstrument van een organisatie. Mensen kunnen namelijk een MOOC bij jouw organisatie volgen en hier vervolgens ook een certificaat van krijgen. Daarnaast kun je je afvragen of het uitvalpercentage in MOOCs wel zo’n probleem is. Als van de 7000 mensen 10% de MOOC heeft afgerond, dan gaat dit nog steeds om 700 mensen. Kunnen we daar dan niet tevreden mee zijn? En is het daadwerkelijk een groot probleem als mensen de MOOC niet afronden, maar wel antwoorden hebben gekregen op hun leervraag? Kunnen we daar dan niet tevreden mee zijn?

Het succes van een MOOC of SPOC

De keuze tussen een MOOC of SPOC komt voort uit een vraag of probleem vanuit de organisatie. Het kiezen van een geschikte leeractiviteit is afhankelijk van het doel dat het moet gaan dienen, zoals het introduceren van een nieuw model binnen een organisatie, het uitwisselen van kennis of ervaringen tussen organisaties of tussen verschillende lagen van een organisatie.

Wat het doel van de leeractiviteit ook mag zijn, enthousiasme is een sleutelwoord. De docenten in een MOOC of SPOC, moderatoren genoemd, brengen hun enthousiasme over de ontwikkelde MOOC/SPOC over op de deelnemers. Verder spelen de moderatoren een belangrijke rol bij zowel het leerproces als het sociale proces. De moderator begeleidt het leerproces en heeft de taak om de activiteit van de deelnemers te stimuleren en te waarborgen. Dit kan bijvoorbeeld door reacties van deelnemers te waarderen of door te reageren op de reacties van deelnemers. De rol van de moderator is daardoor verschoven van een kennisoverdrager naar een begeleider in het leerproces. Daarnaast kan de moderator door de verkregen data over het leergedrag en de feedback van de deelnemers, de leeractiviteiten continu verbeteren. Het succes van een MOOC of SPOC is dus grotendeels afhankelijk van de moderator.

Dus…..MOOCs of SPOCs?

Hier kan geen eenduidig antwoord op worden gegeven, omdat beide leeractiviteiten voor- en nadelen hebben. MOOCs en SPOCs bieden mogelijkheden tot content curation waarbij om kan worden gegaan met de grote informatie-overload. Welke leeractiviteit je kiest, is afhankelijk van het doel en de doelgroep die je wilt dienen. Daarom is het voor organisaties belangrijk om eerst hun doelen en doelgroep helder te hebben en dan een keuze te maken voor een geschikt middel. Zodra de keuze is gemaakt, is het belangrijk dat de moderator de MOOC of SPOC gaat dragen in de organisatie en zijn enthousiasme overbrengt naar de deelnemers!

Geplaatst in: Blogs
Lisan van der Lee

Over de Auteur:

Lisan van der Lee is student master Onderwijskundig ontwerp en advisering aan de Universiteit van Utrecht en volgt op dit moment een internship bij MoocFactory. Daarnaast is ze geïnteresseerd in het opleiden en de ontwikkeling van werknemers binnen een organisatie door middel van o.a. gamification en social learning.

Plaats een reactie

Please insert the signs in the image:

AANMELDEN NIEUWSBRIEF