Browsed by
Category: News

Welke internet providers zijn op dit moment mateloos populair in Nederland, en waarom is dit het geval?

Welke internet providers zijn op dit moment mateloos populair in Nederland, en waarom is dit het geval?

Online geld verdienen is niet zo moeilijk als het lijkt, en het is ook niet zo gemakkelijk als sommigen willen doen geloven. De grootste uitdaging voor nieuwelingen is het leren navigeren in de wereld van de webmaster of webmistress. Met de bereidheid om te leren en de vastberadenheid om het meeste uit uw kans te halen, zal het maken van geld online een fluitje van een cent zijn.

  • De echte uitdaging voor de meesten is waar te beginnen. Om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen moet je kennis hebben van wat er beschikbaar is. Ik zal een aantal van de online mogelijkheden die bestaan in artikel behandelen.
  • Er zijn een aantal fundamentele kwesties die moeten worden aangepakt voordat er meer discussies worden gehoord. U moet ECHT zijn over wat u van plan bent te bereiken, en u moet zich bewust zijn van de verbintenis die u aangaat.

Online kun je bijvoorbeeld beginnen met internet providers vergelijken

Begrijp waarom je online geld wilt verdienen. Dit lijkt misschien fundamenteel, maar waar heb je het geld voor nodig en hoe belangrijk is het voor jou? Je zult moeten werken voor het geld dat je online verdient, dus tenzij je vastbesloten bent om je tijd of geld niet te verspillen. Uiteraard kun je beginnen met internet provider vergelijken in Nederland, dan bespaar je al wat.

  • Bekijk alle mogelijkheden die er voor jou online bestaan. De mogelijkheden die voor u openstaan, worden grotendeels gedicteerd door de kennis en ervaring die u heeft. Gebruik wat je al weet en liefhebt, want dit zal waarschijnlijk het meest winstgevend zijn voor u, zowel in termen van geluk als van geld.

Er zijn veel verschillende manieren om geld te verdienen op het internet

Wees discriminerend met betrekking tot de projecten die je aangaat. Het internet bruist van de oplichterij en “get rich quick” regelingen. Oefen wat intelligentie en onderscheidingsvermogen uit bij het kiezen van de projecten die voor u geschikt zijn. Het internet zorgt voor anonimiteit en maakt het heel gemakkelijk voor mensen om oneerlijk te zijn, te werken met degenen die je kunt vertrouwen.

Blijf gefocust en vastberaden. Ook dit is een fundamenteel advies dat niet moet worden gegeven, maar we moeten er ALLES aan herinnerd worden van tijd tot tijd. Online geld verdienen is ongeveer hetzelfde als offline geld verdienen, je levert een dienst of iets nuttigs aan anderen, en ze compenseren je voor wat je hebt geleverd. Verkoop uw goederen of diensten tegen de beste prijs, en wees zeker van hun kwaliteit. Uitmuntendheid wordt altijd beloond.

Hoe organiseren we werk en leren in de 21e eeuw?

Hoe organiseren we werk en leren in de 21e eeuw?

We leven in een tijd waarin fysieke productie (en consumptie) steeds meer wordt vervangen door digitale productie. We leven in een tijd waar informatie en kennis de belangrijkste productiefactoren zijn geworden. Maar de meeste vormen, waarmee we ons werk en ons leren organiseren, stammen nog uit het begin van de 20e eeuw. De organisatie van werken en leren zal er in de 21e eeuw heel anders uit gaan zien. Zo zal de transitie naar nieuwe organisatievormen voor leren en werken een aantal nieuwe uitgangspunten bevatten zoals: van specialisatie naar finalisatie, van controle naar vertrouwen, van complex naar eenvoudig, van instituut/markt naar mens en ten slotte: van bijwonen naar bijdragen. De tijd dat we ons veilig kunnen voelen binnen een baan, functie of bedrijf is voorbij.

Leren is de afgelopen jaren een hoop veranderd

Als ons werk verandert, moeten organisatievormen mee veranderen. Kenniswerk is creatief werk en hiervoor is interactie tussen mensen belangrijk. Was het maken van fysieke producten vaak voor-spelbaar, zo is kenniscreatie vaak onvoorspelbaar. Waren organisatiemodellen in de Industriële Re-volutie vooral gericht op het uitsluiten van de wispelturige mens, zo zijn creatieve processen vooral gericht op het insluiten van de wispelturige mens. Waren organisatievormen van de 20e eeuw vooral gericht op het scheiden van denken en doen, organisatievormen van de 21e eeuw zijn vooral geba-seerd op de wisselwerking tussen denken en doen, leren en werken en tussen Sophia en Techne.

Er zijn veel meer mogelijkheden voor een duurzame markt

Steeds meer mensen houden zich bezig met de vraag hoe we leren, werken en welvaart het beste kunnen organiseren in de 21e eeuw. Steeds meer mensen zetten zich in voor de organisatie van een duurzame welvaart. Hierbij hoort ook de vraag: met welke welvaart willen we leven, wat voor een werk moeten we daarvoor doen, wat moeten we daarvoor leren en hoe organiseren we dat allemaal? Hierbij zijn werken en leren afhankelijk van elkaar en steeds minder te goed scheiden. Wanneer leren binnen je werk geen belangrijke rol (meer) speelt, is de kans groot dat je werk routinematig wordt en overgenomen wordt door automatisering.

Werk organiseren is vooral het oplossen van organisatieproblemen en leren is vooral het stellen van de juiste vragen. Deze twee combineren levert een sterke basis voor samenwerking tussen concepten als: ‘Leven Lang Leren’, ‘Social Learning’ (waaronder MOOC’s en SPOC’s) en ‘Kennismanagement’.

  1. In dit artikel zal ik ingaan op een aantal concepten die een belangrijk bijdrage kunnen leveren aan nieuwe organisatievormen van de 21e eeuw Deze concepten zijn:
    Leven Lang Leren, dit is een concept waarbij leren niet stopt op je 18e en leren vooral gekoppeld wordt aan het individu en niet aan de organisatie.
  2. Social Learning, dit is een concept waarbij leren plaatsvindt in groepsverband, in een sociale vaak informele context, bijvoorbeeld binnen een bedrijf of binnen een community. Het slim creëren en delen van kennis staat centraal. Het leren kan bijvoorbeeld plaatsvinden door instructie, maar ook door vraag en antwoord iteraties, observatie en feedback waardoor kennis ontstaat en gedrag kan worden aangepast.
  3. Kennismanagement, dit is een concept dat zich meer richt op het structureel ontwikkelen, opslaan, overdragen en toepassen van kennis binnen een organisatie en tussen organisaties. Kennismanagement is over het algemeen meer gestructureerd dan Sociaal Learning.

Leven Lang Leren, Social Learning en Kennismanagement zijn daarbij belangrijke concepten om ervaringen, informatie en kennis over bijvoorbeeld nieuwe organisatievormen zelf te ontwikkelen en te delen. Daarom zal ik in dit artikel ook in gaan op een aantal projecten binnen bijvoorbeeld het Social Learning en Kennismanagement domein. Het blijkt dat deze domeinen vaak niet slim georganiseerd zijn. Traditioneel wordt ook hier gekozen tussen zelf doen en uitbesteden terwijl we steeds meer behoefte hebben aan hybride vormen.

Leven lang Leren

Leven Lang Leren is een belangrijk concept voor nieuwe leer- en organisatievormen. Leren stopt niet met je 18e jaar. Daarnaast groeien leren en werken steeds meer in elkaar. We leiden nu mensen op, om organisatieproblemen op te lossen die er nog niet zijn. Om deze uitdaging aan te gaan, moeten we meer en betere verbindingen leggen tussen leren en werken. Veel opleidingsprogramma’s rede-neren nu vooral vanuit bestaande organisaties (specialisaties) en niet vanuit de eindvraag (finalisatie) of het individu. Het Leven Lang Leren concept werkt vooral, wanneer we eerst redeneren vanuit het organisatieprobleem (wat is de bedoeling, wat beoog je). Aan een probleem worden specialisten gekoppeld die soms nog een extra opleiding nodig hebben om te matchen. We moeten dus meer redeneren vanuit de kleinste organisatiebouwstenen: de mens.