Wil je meer te weten komen over leren? Dan is de sociale manier van leren misschien een optie?

Wil je meer te weten komen over leren? Dan is de sociale manier van leren misschien een optie?

Wanneer we mensen met elkaar aan een doestelling verbinden ontstaan communities die vaak beter in staat zijn nieuwe organisatieproblemen op te lossen. Hierbij heeft het individu een eigen portfolio (gestructureerd en gevalideerd overzicht van leer- en werkervaringen). Het individu moet zelf, via een eigen portaal, kunnen kiezen welke leermiddelen en taken gekozen worden uit een concurrerend aanbod. En vragers (werkgevers, projectleiders, opdrachtgevers) moeten via een eigen portaal mensen en middelen kunnen koppelen aan hun organisatieprobleem. Wanneer er geen volledige match is tussen vraag en aanbod moeten niet alleen traditionele leermiddelen ingezet worden, maar ook Kennismanagementsystemen en bijvoorbeeld informeel en sociaal leren.

  • In het boek ‘The fifth discipline: the art and practice of the learning organization’ (1990) gaat Peter Senge in op het leren buiten de formele kaders van organisaties. Volgens Senge bevat het leren en acteren van mensen vijf disciplines: persoonlijk rekenschap (verantwoordelijkheid voelen), mentale modellen (motivatie), gemeenschappelijk visie, teamleren en systeemdenken. De vijfde discipline: ‘systeemdenken’ is een combinatie van de voorgaande vier disciplines. De essentie van systeem-denken is volgens Senge het zien van onderlinge verbanden (oorzaak en gevolg, hoofd en bijzaak) en het zien van processen van verandering in plaats van moment All Postsopnames.

Je kunt leren op een hoop verschillende soorten manieren

Leren moet volgens Senge breder gedefinieerd worden, dan alleen het opdoen van kennis en kunde en moet breder zijn dan alleen formeel leren. Leren is ook leren van en in de praktijk. Senge zet zich vooral af tegen het gebruik van alleen formeel leren. Senge ‘denkt’ helaas wel vanuit formele orga-nisatie (hij neemt het bedrijf als eenheid van denken), maar vindt dat leren vooral een samenwerking is tussen mensen en leiding en tussen mensen onderling. Ze moeten samen leren in een sociale omgeving.

  • En dit samen leren is wel gericht op de specifieke kenmerken en processen van een bedrijf. Omdat de meeste bedrijven het wiel elke keer opnieuw uitvinden en zelf complexe processen verzinnen, moeten werknemers, die (steeds vaker) van bedrijf naar bedrijf verhuizen, elke keer weer nieuwe processen leren, die in de basis hetzelfde zijn, maar uiterlijk steeds verschillen. Dat is niet echt productief. We moeten steeds heel efficiënt, niet effectieve en niet productieve processen leren. Het gaat er dus ook niet alleen om hoe je leert (formeel of informeel), maar ook welk uit-gangspunt je neemt, bij het organiseren van werk. Vanuit welke eenheid denk je als je werk organi-seert en daarover iets wilt leren?

Er zijn behoorlijk wat nieuwe leiderschappen ontstaan

Een leven lang leren betekent óók, dat we bij het organiseren en automatiseren van ons werk en ons leren uitgaan van nieuw leiderschap dat eerst uitgaat van de finalisatie (wat is de vraag, wat is het organisatieprobleem), dan de mens als specialist, dan het proces (stromen van toegevoegde waarde tussen aanbod en vraag), dan de organisatie (organiserend of coördinerend vermogen) en dan pas het bedrijf (de fiscaal juridische entiteit waarmee we dit doen).

Comments are closed.